top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:
– uživatelů webových stránek www.forsimplex.cz (dále jen „webové stránky“)
– zákazníků společnosti Forsimplex s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazníci“)

1.2. Společnost Forsimplex s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Na Forsimplex s.r.o. zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, místo zakázky, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

2.2. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost Forsimplex s.r.o. za účelem vylepšování nabídky služeb údaje o Vaší návštěvě webových stránek, prohlížených službách a další aktivitě na webových stránkách.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností Forsimplex s.r.o. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů pro provedení služby v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování a zaplacení.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Forsimplex  s.r.o.

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Forsimplex s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

6.1. – právo svůj souhlas kdykoli odvolat
– právo své osobní údaje opravit či doplnit
– právo na výmaz osobních údajů

6.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Forsimplex s.r.o. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. BEZPEČNOST

7.1. Forsimplex s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

8. KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na Forsimplex s.r.o. e-mailem na adresu obchod@forsimplex.cz .

9. ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 1.1.2022

bottom of page